Ekmeklik Un


  • Fazla ürün elde etme özelliğine sahiptir.
  • Kendisine has akışkanlık ve görünüşe sahiptir.
  • Yapılan ürünlerde kabukta çatlama yapmaz.
  • İyi kabarma ve renk alma özelliğine sahiptir.
  • Geç bayatlama özelliğine sahiptir.